Redaktionel politik

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler (”reviews”), boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans.

Hovedkriterier for udvælgelse af bidrag er, at de tager vigtige spørgsmål op og holder et højt fagligt niveau. Alle aktuelle artikelmanuskripter bliver underkastet referee-
bedømmelse.

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark. Den sociologiske mangfoldighed afspejler sig i tidsskriftet ved en pluralistisk tilgang med hensyn til både teorier, metodevalg og genstandsfelter. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfunds-
fænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.

I Dansk Sociologi bliver stof til eftertanken ledsaget af indtryk til øjet. Side om side med de videnskabelige bidrag bringer tidsskriftet i hvert nummer et udvalg af illustrationer og værker, som yngre eller mere etablerede kunstnere står bag.