Redaktionen

Redaktionens medlemmer bliver valgt af Dansk Sociologiforenings generalforsamling.

Der er tradition for, at redaktionen bliver sammensat, så den afspejler landets forskellige sociologiske forskningsmiljøer, forskellige generationer af sociologer, ligesom der tilstræbes en balance mellem kvindelige og mandlige sociologer.

For tiden består redaktionen af:

Klaus Levinsen
Uddannelses- og forskningsleder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bella Marckmann
Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

Jakob Laage-Thomsen
Postdoc, DPU, Aarhus Universitet

Poul Poder
Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Anton Grau Larsen
Postdoc, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Marianne Høyen
Lektor, DPU, Aarhus Universitet

Morten Brænder
Lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Anette Stenslund
Adjunkt, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Hans-Peter Y. Qvist
Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet