Essay-manuskriptvejledning

Essay-manuskripter som sendes til Dansk Sociologi bør have et omfang svarende til ca. 10 sider á 2400 anslag (tegn + mellemrum).

Fremsendte forslag til essays sendes ikke til bedømmelse hos eksterne fagfæller, men vil i stedet blive grundigt drøftet af redaktionen i Dansk Sociologi. Bidragsydere skal m.a.o. forvente, at der også i tilknytning til essays kan være en revideringsproces involveret.

Redaktionen meddeler forfatteren, om/når essayet findes egnet til publicering i tidsskriftet.

Eksempler på tidligere essays udgivet i Dansk Sociologi:

https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/view/563
Teologi og sociologi: Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker, af Bjørn Thomassen.

https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/view/410
Den plastiske hjerne som mulighedsorgan – en analyse af samtidens smag for “neuroplasticitet” og dens grænser, af Steen Nepper Larsen.

https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/view/395
Fra nationale til globale sociologier – og tilbage igen? – refleksioner fra ISA-konferencen “Facing an unequal world: Challenges for sociology”, Taipei, 23.-25. marts 2009, af Kristoffer Kropp og Anders Blok.