Forside

Tidsskriftet Dansk Sociologi er et videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift.

Det henvender sig til alle med interesse for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål.

Tidsskriftet er især relevant for forskere, undervisere, fagfolk og studerende, som i deres arbejde eller via deres studier er beskæftiget med sociologiske problemstillinger.

Dansk Sociologi henvender sig imidlertid også til læsere, som blot er nysgerrige efter at vide, hvad sociologien som fag beskæftiger sig med.

Interesserer man sig for arbejdsliv, kultur, familie, køn og krop, identitet, religion og moral, politik og globalisering – sociologisk betragtet, tilbyder Dansk Sociologi lødig, fagligt stimulerende læsning. Dansk Sociologi udkommer fire gange om året.

Tidsskriftet udgives for Dansk Sociologiforening af Djøf Forlag.

Dansk Sociologi har den fulde ophavsret. Dog kan værket kopieres i det omfang, det følger af ophavsretsretlige indtagelser om citat, kopiering privat brug mv. Desuden kan der ske kopiering til undervisningsbrug mv. i det omfang, det følger af aftaler indgået med Copydan og tilsvarende institutioner.