Den redaktionelle proces

Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet Dansk Sociologi.

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler (“reviews”), boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg af sociologisk relevans. Hovedkriterier for udvælgelse af bidrag er, at de tager vigtige spørgsmål op og holder et højt fagligt niveau. Alle aktuelle artikelmanuskripter bliver bedømt af to anonyme referee-bedømmere. Referee-udtalelserne vil blive tilsendt forfatterne sammen med redaktionens beslutning. Bidrag kan være på dansk, norsk eller svensk.

Indsendte manuskripter behandles af den samlede redaktion, som tager stilling til, om manuskriptet falder inden for tidsskriftets profil, og den udpeger fra sin midte et medlem, der fungerer som redaktør for det pågældende manuskript.

Dansk Sociologi forventer af sine referees, at de leverer bedømmelser af høj kvalitet. En bedømmelse tjener to formål: For redaktionen fungerer den som et redskab i vurderingen af, om et manuskript kan publiceres. For forfatteren skal den fungere som substantiel feedback, der kan hjælpe til, at det indsendte arbejde bliver forbedret.

Redaktionen beslutter på grundlag af bedømmelsen, om manuskriptet kan publiceres eller ikke, eller under hvilke omstændigheder det senere kan publiceres. I en del tilfælde vil der være tale om, at manuskriptet skal omarbejdes, før publicering kan komme på tale. Når forfatteren genfremsender sit reviderede manuskript til redaktionen, skal dette være ledsaget af en redegørelse for, på hvilken måde forfatteren har imødekommet referees ændringsforslag.

Bedømmelsesprocessen tager minimum 3-4 måneder fra det tidspunkt, hvor manuskriptet er indsendt.

Manuskripter indsendes som vedhæftede filer (Word) på e-mail til: mail@dansksociologi.dk