For anmeldere

Tekniske anvisninger
Anmeldelsers omfang er normalt 2 – 4 sider á 2.400 enheder.

Anmeldelser begynder med (som overskrift): Fornavn, efternavn: Titel (på den anm. Bog. KURSIV). Udgivelsessted, forlag, årstal (antal sider og ISBN-nummer i parentes), fx: Marianne Melchior: Flygtninge i Danmark. København, Socialforskningsinstituttet 1990 (170 sider, ISBN 12-345-6789-0). Anmelderens navn og evt. arbejdssted skrives efter anmeldelsen.

Manuskripter skrives med dobbelt linieafstand. Skriv uden orddeling, løs bagkant. Fremhævninger sker med “KURSIV”. Undlad at anvende “FED” eller forskellige skrifttyper. Citater på mere end ca. 3 linier skrives med indryk, 2 hak i venstre sider. Ved indrykkede citater benyttes ikke citationstegn. Anvendelse af citater bør være begrænset.

Anmeldelser må ikke være forsynet med noter eller litteraturliste. Der bør være ca. én rubrik (overskrift) pr. side.

Manuskripter sendes til: mail@dansksociologi.dk. Fremsendte anmeldelser underkastes redaktionens vurdering, og redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte anmeldelser.

Råd og vink om at skrive anmeldelser
Der kan ikke opstilles ét enkelt paradigme for, hvordan anmeldelser bør skrives. Det afhænger af bogens indhold og af anmelderens personlige stil. Det følgende er derfor blot ment som nogle vejledende forslag. Først og fremmest bør en anmeldelse give et loyalt indtryk af, hvad bogen handler om, hvem den henvender sig til og vil kunne interessere. Bogens forfatter skal komme til orde gennem anmeldelsen. En anmeldelse skal være en brugerorientering for den udenforstående læser. Anmeldelsen må også gerne give et indtryk af forfatteren og bogens baggrund/kontext. Samtidig er der sjældent plads til kapitel-for-kapitel-referater, der også let kan komme til at virke kedelige. En meget stilistisk velskrevet bog kan på den måde komme til at fremtræde som knudret og tung. Man bør søge efter det centrale i bogen. Ofte er det bedre med en kort all-round-karakteristik, kombineret med spots på karakteristiske afsnit, der er særligt interessante ved deres nyhedsværdi, originalitet, anvendelighed, provokationsevne. Sådanne spots må gerne komme i starten af anmeldelsen som appetitvækker, evt. med et godt citat.

Anmeldelser skal helst indeholde vurderinger; de må gerne være subjektive, men ikke idiosynkratiske eller indforståede, og de bør foretages i forhold til bogens centrale sigte og budskab. En populariserende debatbog bør ikke vurderes, som om det var en akademisk afhandling; til gengæld bør den så vurderes efter, hvor godt den formidler. Indeholder vurderingen en kritik af konkrete resultater i bogen, skal den naturligvis underbygges. Groft taget bør vurderingen af bogen afspejle sig i længden af anmeldelsen: dårlige bøger – korte anmeldelser, gode bøger – længere anmeldelser. Hvis bogen er dårlig på grund af relativt banale skavanker, er der jo ikke grund til at bruge plads på at opregne disse. Er bogen helt elendig, bør den som regel slet ikke anmeldes. Undtagelser herfra kan være negative vurderinger, som man formoder afviger fra almindelige opfattelser.