Redaktionen

Redaktionens medlemmer bliver valgt af Dansk Sociologiforenings generalforsamling.

Der er tradition for, at redaktionen bliver sammensat, så den afspejler landets forskellige sociologiske forskningsmiljøer, forskellige generationer af sociologer, ligesom der tilstræbes en balance mellem kvindelige og mandlige sociologer.

For tiden består redaktionen af:

Klaus Levinsen
Lektor, Institut Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Esbjerg, og Institut for Idræt og Biomekanik, Odense, Syddansk Universitet

Gunvor Christensen
Projektchef, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Bella Marckmann
Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

Jakob Laage-Thomsen
Ph.d.studerende, Department of Organization, Copenhagen Business School

Poul Poder
Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Anton Grau Larsen
Postdoc, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Marianne Høyen
Lektor, DPU, Aarhus Universitet

Morten Brænder
Lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Lene El Mongy
Redaktionssekretær