Redaktionen

Redaktionens medlemmer bliver valgt af Dansk Sociologiforenings generalforsamling.

Der er tradition for, at redaktionen bliver sammensat, så den afspejler landets forskellige sociologiske forskningsmiljøer, forskellige generationer af sociologer, ligesom der tilstræbes en balance mellem kvindelige og mandlige sociologer.

For tiden består redaktionen af:

Klaus Levinsen
Lektor, Institut Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Esbjerg, og Institut for Idræt og Biomekanik, Odense, Syddansk Universitet

Stine Thidemann Faber
Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF), Aalborg Universitet

Lasse Folke Henriksen
Lektor, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School

Thomas Olesen
Lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Anders Blok
Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Troels Schultz Larsen
Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Gunvor Christensen
Chefanalytiker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Sanne Haase
Forskningschef, R&D Centre for Quality of Education, Profession Policy & Practice, VIA University College

Lene El Mongy
Redaktionssekretær