Redaktionen

Redaktionens medlemmer bliver valgt af Dansk Sociologiforenings generalforsamling.

Der er tradition for, at redaktionen bliver sammensat, så den afspejler landets forskellige sociologiske forskningsmiljøer, forskellige generationer af sociologer, ligesom der tilstræbes en balance mellem kvindelige og mandlige sociologer.

For tiden består redaktionen af:

Klaus Levinsen
Lektor, Institut Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Esbjerg, og Institut for Idræt og Biomekanik, Odense, Syddansk Universitet

Thomas Olesen
Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Anders Blok
Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Troels Schultz Larsen
Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Gunvor Christensen
Chefanalytiker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Bella Marckmann
Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

Jakob Laage-Thomsen
Ph.d.studerende, Copenhagen Business School, Department of Organization

Ane Grubb
Postdoc, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Lene El Mongy
Redaktionssekretær