Her er du : Dansk Sociologi : Tidsskriftet : Søg i arkivet 16. december 2017

Nedenfor kan du læse et udvalg af artikler mv. fra nogle af de seneste numre af Dansk Sociologi. Det er yderligere redaktionen en glæde at meddele at dele af Dansk Sociologis artikelarkiv nu er tilgængeligt online for vore læsere og andre interesserede. Vi har i de forgangne måneder arbejdet på at uploade artikler til CBS`s webbaserede Open Journal System, hvor årgangene 2002, 2003 og 2004 på nuværende tidspunkt er at finde på adressen http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dansksociologi. Basen vil i løbet af det næste års tid blive udvidet til at omfatte samtlige numre af Dansk Sociologi - med undtagelse af de til enhver tid senest 4 udkomne numre. Vi kan endvidere orientere om, at der for øjeblikket arbejdes på at gøre det muligt at lave fuldtekstsøgninger på artikler i arkivet. Der skal fra redaktionens side rettes en tak til yderst hjælpsomme Mikael Elbæk fra CBS-bibliotekets afdeling for elektronisk publicering og til Lars Nondahl og Finn Hannson for at have igangsat og medvirket til at realisere projektet.

Tine Egelund: Børns tarv og børns ret: Varetages de nødvendige hensyn til barnet i børneforsorgssager?

Jan Kampmann: Barndomssociologi – fra marginaliseret provokatør til mainstream leverandør

René Karpantschof: Højreradikalismen i Danmark – en politik model på historisk-sociologisk grund

Howard S. Becker: Hvad med Mozart? Hvad med mord?

Martin D. Munk: Livschancer og social mobilitet – forskellige fødselsårganges vilkår

Hans Henrik Bruun: En klassiker – død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag?

Kaspar Villadsen
: Filantropiens genkomst – Medborgerskab, fællessskab og frihed under ombrydning

Bülent Diken & C. Bagge Laustsen: At jagte sin egen skygge: Fundamentalisme og sikkerhedspolitik

Heine Andersen: Den danske magtudredning – maveplasker i en osteklokke?

Sine Agergaard: Dansk kvindehåndbold i medierne– fra “jernhårde ladies” til småpiger

Kari Fasting, Gertrud Pfister & Sheila Scraton: Kampen mot kjønnsstereotypiene. En komparativ studie av kvinnelige fotballspilleres oppfattelse av maskulinitet og femininitet

Dansk Sociologi - Øster Farimagsgade 5 - 1045 København K - 35 32 35 02 Tidsskriftet udgives af Dansk Sociologforening